La ceràmica de Miravet té una llarga tradició ibèrica i romana, però les seves formes i colors estan basats en el llegat musulmà. Els canterers de Miravet, fan cànters, d’aquí el seu nom, però també elaboren tota classe de peces, centenars de pitxells, ferres, estris de cuina o de jardí i un llarg etcètera, cubrint totes les necessitats dels homes, ja que antigament la ceràmica era l’únic material disponible.

Resultat d'imatges de ceràmica Miravet

Els canterers de Miravet tenien fama internacional amb les seves gerres, de totes les mides on s’hi podia guardar oli, vi, aliments en sal, etcètera. També feien un gran nombre de cantes i cadufs, peces claus per l’ús de l’aigua, tant important en totes les cultures.

Actualment continuen creant aquestes peces tradicionals i ho poden combinar amb peces més extrabagants, modernes i artísitiques, ja que la ceràmica ha anat perdent alguns dels seus usos antics. Una de les peces més curioses de Miravet és el pitxell del moixó, una peça trampa, que tés sis brocs i està coronat per un moixó (ocell); l’aigua només raja per un sortidor i els altres esatan tapats, a més s’omple per sota, on té un forat i un tub interior que permet omplir la peça sense que després caigui l’aigua.

Imatge relacionada

La ceràmica miravetana és de color de fang rogís com les roques de sota el castell i està vernissada amb les tonalitats tradicionals de marrons, ocres i verds, que avui es pot combinar amb colors més moderns i novedosos que abans no existien. Visiteu alguns dels tallers que encara hi ha en actiu i podreu veure la quantitat de peces que s’elaboren, càntirs, gargoles, rivells, pitxells de totes formes, gerres, pots, parres per les flors, estris de cuina, plats, peces decoratives, i un llarg etcètera, mantenit viva aquesta llarga tradició.

Els canterers miravetans

Actualment, al terme municipal de Miravet, hi ha 7 tallers en actiu:

  • Cantereria Josep Jornet.
  • Ceràmiques Josep Papaseit.
  • Cantereria Fabregat.
  • Ceràmiques Pedrola.
  • Ceràmiques Ferran Segarra.
  • Terrisseria Ventura.
  • Ceràmic Fantàstic.

La Generalitat de Catalunya, va declarar Miravet com a Zona d’Interès Artesanal, un reconeixement que actualment es promou com a Oficis Singulars des del Consorci del Comerç, l’Artesania i la Moda de Catalunya.

img_1059

Elements Relacionats

Ceràmic Fantàstic

Canterers i Ceramistes

Tel: 653 24 81 09

Cantereria Josep Jornet

Canterers i Ceramistes

Tel: 977 40 71 52 - 615 47 74 37

Ceràmiques Ferran Segarra

Canterers i Ceramistes

Tel: 977 40 71 94

Ceràmiques Josep Papaseit

Canterers i Ceramistes

Tel: 977 40 71 01

Ceràmiques Pedrola

Canterers i Ceramistes

Tel: 977 40 71 28 - 651 54 56 33

Terrisseria Ventura

Canterers i Ceramistes

Tel: 977 40 75 87

Cantereria Fabregat

Canterers i Ceramistes

Tel: 635 21 30 43

Ceràmiques Avante (Avaco Art i Deco)

Canterers i Ceramistes

Tel: 977 40 74 75