Soldats, dones i nens als porxos del Carrer Palau protegits amb sacs.