Joaquim Mir fotografiat a Miravet (1930)

Aquesta és la única imatge existent del pintor a Miravet.